Nha Trang

TTTM Nha Trang Center- 20 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa - Tel: 0258.6258606